ILMOITUS SUPERIN LUOTTAMUSMIESVAALEISTA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGILLA

ILMOITUS SUPERIN LUOTTAMUSMIESVAALEISTA JYVÄSKYLÄN KAUPUNGILLA

Jyväskylän kaupungilla työskenteleville (varhaiskasvatus, koulut yms) järjestetään luottamusmiesvaalit kaudelle 2024–2026. Vaaleissa valitaan yksi (1) Pääluottamus ja yksi (1) varapääluottamusmies. Luottamusmiehistä neuvotellaan myöhemmin.

Vaalikelpoisuus ja äänioikeus

Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat ne Superin varsinaiset jäsenet, jotka ovat vaalien alkaessa kyseisen kunnan palveluksessa.

Vaalikelpoisuus ja äänioikeus perustuvat jäsenrekisterissä oleviin jäsentietoihin. Jäsen on aina itse vastuussa jäsentietojensa oikeellisuudesta.

 

Vaalien ehdokasasettelu käynnistyy 20.10.2023 ja päättyy 3.11.2023.

Pääluottamusmiesehdokkaaksi asetutaan ehdokasasiakirjalla, joka toimitetaan joko kirjallisesti oman ammattiosaston puheenjohtajalle tai skannattuna sähköisesti ammattiosaston sähköpostiin super413@superliitto.fi

Ehdokasasiakirja on löydettävissä: www.superliitto.fi/luottamusmiesvaalit

Ehdolle asetutaan pääluottamusmieheksi. Ehdolle ei voi asettua pelkästään varapääluottamusmieheksi.

Mikäli pääluottamusmiesehdokkaita on ehdokasasetteluajan päätyttyä enemmän kuin avoinna olevia pääluottamusmiesten paikkoja, vaaleissa järjestetään sähköinen äänestys jäsenistölle 11.11.23 klo 00:15 - 20.11.2023 klo 16:00 välisenä aikana.

Äänestykseen saavat osallistua vain ne jäsenet, joita valittava pääluottamusmies tulee edustamaan. Äänestyslinkit lähetetään vaalin äänioikeutetuille jäsenille liiton toimistosta

Lisätietoja saa super413@superliitto.fi tai osoitteesta www.superliitto.fi/luottamusmiesvaalit.

 

Hanna Matilainen AO 413                                              Kaisu Närhi AO 413

keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja                         Keskusvaalilautakunnan sihteeri